Zarządza się co roczne spotkanie wszystkich działkowiczów, o terminie spotkania powiadomimy telefonicznie.

  Omówienia spraw bieżących i gospodarczych. 

Numer konta dla wpłat z tytułu korzystania z dróg wewnętrznych:                       ING  27 1050  1487 1000 0090  9188  9114

Adres: Gospodarstwo Jezioro Srebrne

            Ul. Lesiany 2

             47-330 Januszkowice