Osoby  przebywające na polu namiotowym zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania  regulaminów  kąpieliska,  ośrodka.   
PROSIMY NIE DZWONIĆ W SPRAWIE REZERWACJI MIEJSCA NA POLU NAMIOTOWYM - MIEJSCE ZAWSZE JEST

 

Regulamin pola namiotowego i kempingowego:


1. Osoby chcące rozbić namiot, lub ustawić przyczepę kempingową zobowiązane są do ustalenia miejsca z gospodarzem,    oraz do uregulowania należność przed  wjazdem na pole namiotowe.
2. W przypadku  braku posiadania ważnych opłat, związanych z przedłużeniem pobytu, inkasent  ma obowiązek pobrania     należność x 2.
3. Doba namiotowa, kempingowa, hotelowa i wędkarska trwa do następnego dnia do godz.12:00.
4. Osoby zamierzające przedłużyć pobyt, zobowiązane są do uregulowania opłaty przed godz. 12:00.
5. Cisza nocna obowiązuje w godz. 23:30-7:00
6. Teren ośrodka jest zamykany o godz. 22:00-6:00 i tym samy samochody nie wjeżdżają na teren ośrodka.
7. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej, lub innych zdarzeń należy bezpośrednio powiadomić policję pod numer tel. 112.
8. Zabrania się samowolnego wchodzenia na zjeżdżalnię.
9. Za skradzione rzeczy- nie odpowiadamy.
10.  Na osoby naruszające porządek,  regulaminy, używające wulgaryzmów będzie nakładana opłata  porządkowa do 500 zł oraz zażądany  opuszczenie ośrodka, bez zwrotu za opłacony pobyt, bilet lub karnet.

11 Osoby przebywające na polu namiotowym zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania regulaminów ośrodka i kąpieliska.

12. Zabrania się podrzucania śmieci z pola namiotowego do koszy rozwieszonych na plaży. Śmieci oraz odpady odnosimy do wskazanego kontenera.CENNIK:
- Przyczepa kempingowa 20 zł
- Namiot 10zł
- Podłączenie prądu 15 zł
- Łowienie ryb 20 zł 

- Korzystanie z slipu  na zatokach,  po zgodzie kierownika ośrodka,  wodowanie 20 zł , wyciąganie  20 zł

- Pobyt osób do 3dni- za każdą osobę i samochód 7 zł
- Pobyt powyżej 3dni- za każdą osobę i samochód 5 zł

- Korzystanie  z własnego sprzętu: kajaku, pontonu, łodzi wiosłowej do boi białych 20 zł / 200 roczna.

- Korzystanie z   łodzi , pontonu o napędzie elektrycznym  po  wyrażeniu zgody  kierownika ośrodka  za opłatą 40 zł/ 400 roczna

- Śmieci, odpady odniesione do dużego  kontenera   10 zł za każdy dzień biwaku.

Informacje dodatkowe :

- Zwracamy uwagę ,aby nie używać grilli kontaktowych wypalających trawę !

- Osoby biwakujące, wędkujące mają obowiązek wynoszenia śmieci do wskazanego kontenera poza pole biwaku  i zachowania szczególnej czystości w obrębie 20 m od swojego samochodu, namiotu , przyczepy, stanowiska wędkarskiego.

- Zajmując miejsce na wypoczynek , decydujesz się  na posprzątanie  przed i po biwaku.

- Tłumaczenie nam, że śmieci są po poprzednich osobach, spotka się z nakazem opuszczenia  ośrodka  z zakazem ponownego wstępu

- Na osoby pozostawiające śmieci w miejscu pobytu, pikniku, wędkarstwa   będzie nakładana opłata  porządkowa do  500 zł  oraz  przekażemy nr rejestracyjne pojazdów  straży miejskiej celem dalszych konsekwencji.

- Zabraniamy także podrzucania śmieci z pola namiotowego do  koszy  rozwieszonych  na plaży.