REGULAMIN OŚRODKA


1. Zabrania się:
- kąpieli po spożyciu alkoholu
- kąpieli w miejscach innych niż do tego wyznaczone.
- przepływania jeziora wpław
- pływania na materacach i pontonach za strefą bezpieczeństwa (za białymi bojkami)
- korzystania z własnego sprzętu wodnego z napędem spalinowym.
- wprowadzania psów na obiekt, - wchodzenia i skakania z pomostów do wody. - wjazdu na teren plaży pojazdami samochodowymi, rowerami - wypalania ognisk w miejscach innych niż wyznaczone - grillowania na plaży ( grilowanie za plażą 30 m)
- używania grilli wypalających trawnik.

- wysypywania popiołu w dowolnym miejscu (wysyp do dużego grilla barowego), - nurkowania za kąpieliskiem bez zgłoszenia kierownikowi ośrodka,
-nurkowanie podczas pływania sprzętu wodnego,
- podpływania do łodzi motorowych i skuterów, - chodzenia po rynnach zjeżdżalni, - wsiadania na zaparkowany sprzęt wodny, - łamania drzew i gałęzi, zrywania nasadzeń lilii wodnych, - pozostawiania śmieci w miejscu wypoczynku, - używania wulgaryzmów, - wnoszenia napoi w szklanych opakowaniach.
-wchodzenia na ośrodek po 22 godz., dla osób nie będących gośćmi ośrodka. 2. Przed ustawieniem namiotu lub kempingu, należy dokonać uzgodnień z gospodarzem i opłacić pobyt.
Dla osób korzystających z ośrodka przed dokonaniem zgłoszenia i opłaty będzie pobierana należność x 2.

3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 – 06:00. 4. Ośrodek zamykany w godzinach 22:00 – 05:30.,samowolne wejście lub wjazd na ośrodek po 22:00 jest zabronione !
 i będzie traktowane jako wtargnięcie.


5. Cennik wstępu znajduje się na tablicy przed bramą wjazdową. 6. Cennik sprzętu wodnego znajduje się przy bazie sprzętu. 7. Regulamin kąpieliska i plaży znajduje się przy plaży. 8. Regulamin pola namiotowego znajduje się również na polu namiotowym. 9. Jezioro jest gospodarstwem rybackim i do połowu ryb nie jest wymagana karta wędkarska,
regulamin połowu przy bramie wjazdowej oraz w innym dziale.

 
10. Kontrole wędkarzy przeprowadza właściciel Jan Płonka lub osoba upoważniona Marek Flis. 11. Ceny dodatkowe
- Korzystanie z własnej deski windsurfingowej, pontonu, łodzi wiosłowej do białych boi wyłącznie
po zgłoszeniu u kierownika ośrodka (opłata jednorazowa: 20zł, roczna: 200zł).
-Korzystanie z pontonu lub łodzi z napędem elektrycznym do białych boi za zgodą kierownika ośrodka opłata jednorazowa 40 zł,
sezonowa 400zł
-Korzystanie z własnej łodzi żaglowej za zgodą kierownika ośrodka, jednorazowo 50 zł , sezonowo 1000 zł
-Korzystanie ze slipu na zatokach ośrodka, połączenie do Odry w 2 strony jednorazowo 40 zł, sezonowo 400 zł
-Korzystanie z przystani obok slipu dla jednostek amatorskich jednorazowo 10 zł , całoroczna 1000 zł
-Korzystanie z slipu i przystani dla jednostek komercyjnych po ustaleniu z kierownikiem ośrodka.
Korzystanie
z własnego sprzętu motorowodnego na jeziorze srebrnym z napędem spalinowym w
wyjątkowych sytuacjach
( trening, kurs ) za zgodą kierownika ośrodka, opłata 1000 zł/dzień
- Nurkowanie z akwalunkiem, po zgłoszeniu u kierownika ośrodka, opłata 30zł. 12. Na terenie ośrodka znajdują się drogi wewnętrzne z oznakowaniami do których należy się stosować
W terenie ośrodka obowiązuje ograniczenie prędkości 10- 20 km/godz.
13.Na terenie działek rekreacyjnych, poruszamy się wyłącznie pieszo, (zakaz wjazdu) za wyjątkiem wędkarzy, którzy posiadają ważne abonamenty i właścicieli działek. 14. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej lub innych zdarzeń, należy bezpośrednio powiadomić policję : nr telefonu 112.

15. Straż miejska- Zdzieszowice

tel. 77 40 64 417 kom. 501 237 280
 
16. Wjazdówka sezonowa obejmuje tylko członków najbliższej rodziny, podawanie przez bramę lub ogrodzenie
innym osobą  skutkuje jej utratą.
17. Bilet wstępu należy zachować do kontroli. 18. Na terenie ośrodka znajduje się pies ratowniczy, zabrania się zachęcania go do zabawy i karmienia! 19. Wstęp na teren ośrodka płatny, w przypadku braku inkasenta przed bramą wjazdową, opłatę należy uiścić w barze
 lub u gospodarza na obiekcie.
Brak takich możliwości jest równoznaczny z brakiem wstępu i może być traktowane jako wtargnięcie.
20. Na osoby nie stosujące się do regulaminu , używających wulgaryzmów, wszczynających awantury 
będzie nakładana opłata porządkowa do 500 zł oraz nakaz opuszczenia ośrodka, bez zwrotu za opłacony pobyt, bilet lub karnet.

Informacje Dodatkowe ;
Kąpiel w jeziorze może odbywać się wyłącznie na kąpielisku w miejscu oznakowanym, wyznaczonym.
Pływanie w innych miejscach akwenu jest surowo zabronione, gdyż na akwenie poruszają się sprzęty motorowodne, ignorowanie tego zakazu może skutkować utratą zdrowia lub kalectwem.
Strefa pomiędzy kąpieliskiem (boje żółte) a bojami białymi to strefa niczyja odgradzająca kąpielisko od szlaku pływającego sprzętu motorowodnego.
Każda osoba biwakująca, wędkująca śmieci odnosi do wskazanego kontenera, pozostawianie śmieci w miejscu
odpoczynku będzie skutkować przekazaniem nr rejestracyjnych samochodu do straży miejskiej celem nałożenia
mandatu.

Zajmując miejsce wypoczynku, biwaku, wędkowania na ośrodku decydujesz się na posprzątanie przed i
po biwaku w obrębie 20 m.
Nie przyjmujemy tłumaczenia, że śmieci obok ciebie są po poprzednich osobach, są z automatu
twoje, gdy zająłeś miejsce.
Zabraniamy także podrzucania śmieci z pola namiotowego do koszy na plaży.


Jeżeli nie rozumiesz tych prostych zasad nie przyjeżdżaj do nas !

Jezioro Srebrne to ośrodek z określonymi regulaminami, jeżeli uważasz, że tutaj będzie ci
wszystko wolno i nikt nie zareaguje na twoje nieodpowiednie zachowanie, to bardzo się mylisz.


Zwracamy uwagę, że osoby ignorujące nasze zasady, narażą się na opłatę porządkową.
-Wprowadzenie psa na ośrodek, opłata porządkowa 100 zł i nakaz opuszczenia ośrodka.
- Wprowadzenie psa na plażę, kąpiel psa w jeziorze 500 zł i nakaz opuszczenia ośrodka.
-Pływanie materacem, pontonem, kajakiem za strefą bezpieczeństwa 200 zł
- Przepływanie jeziora wpław bez zgody kierownika ośrodka 500 zł
-Wchodzenie na rynny zjeżdżalni podczas postoju 200 zł i nakaz opuszczenia ośrodka.
-Pozostawienie śmieci po biwaku, wędkowaniu, plażowaniu 500 zł
-Wypalanie trawnika grillem kontaktowym stawianym bezpośrednio na trawie 100 zł
-Parkowanie pojazdów w strefie zakazu 100 zł oplata porządkowa i nakaz opuszczenia ośrodka.
Odmowa zapłaty opłaty porządkowej, będzie skutkować wezwaniem interwencji i pozyskaniem danych,
osób, celem wyegzekwowania należności w postępowaniu cywilnym.

Zarządca obszarem wodnym będzie korzystał z uprawnień wynikające z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
i nie stosowanie się do jego zaleceń
może skutkować karą grzywny do 5000 zł


Zarządca obszarem wodnym, dyrektor ośrodka Jan Płonka