Regulamin Kąpieliska 

 

1.Miejsce wykorzystywane do kąpieli urządzone przy Jeziorze Srebrnym czynne w lipcu i sierpniu, od godz. 10.00-17.00

2.Osoby korzystające z miejsca wyznaczonego do kąpieli i plaży obowiązane są stosować się do nakazów ratownika oraz kierownika obiektu.

3.Ratownicy noszą ubiór w kolorze pomarańczowym z napisem WOPR Lub Ratownik

4. Flagi :

a ) biała: oznacza zezwolenie na kąpiel w ramach regulaminu.

b) czerwona: zakaz kąpieli.

c) brak flagi- miejsce nie strzeżone.

5. Strefy: a) dla nie umiejących pływać wyznaczona do bojek koloru czerwonego.

b) dla umiejących pływać do bojek żółtych.

c) strefa bezpieczeństwa pomiędzy pomiędzy bojkami żółtymi  a

białymi – zakaz przebywania.

d) strefa za białymi bojami wyłącznie dla sprzętu motorowodnego.

6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

7. Osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli winny używać stroju kąpielowego.

8. Zabrania się;

- kąpieli osobom nietrzeźwym

- kąpieli poza kąpieliskiem

- chodzenia po rynnach zjeżdżalni

- przebywania u wylotu zjeżdżalni

- jeżdżenia rowerami na plaży

- przekraczania bojek koloru żółtego.

-Pływania na pontonach i materacach za strefą bezpieczeństwa (za bojkami  białymi )

- skakania z pomostów.

9. Za pozostawione rzeczy na kąpielisku nie odpowiadamy.

10.Rozpalanie grilla jest dozwolone tylko z dala od osób przebywających na plaży (używać wyłącznie grilii z nóżkami).

11.  Na osoby naruszające porządek i regulamin oraz używające wulgaryzmów będzie nakładana kara                porządkowa do 500 zł oraz nakaz opuszczenia ośrodka, bez zwrotu za bilet lub karnet.

                                       

                                        Zarządca obszaru wodnego Jezioro Srebrne Januszkowice  Jan Płonka 

                                                                                                   Uchwała Rady Miasta nr L II 346/2018  z  25.04.2018r.