REGULAMIN WSTĘPU DLA WĘDKARZY:

BRAMA OTWARTA: Od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-22.00. Od soboty do niedzieli w godzinach 8.00-22.00.

 1. Wyjmij przepustkę, która znajduje się w skrzynce na portierni i wypełnij jej nadruk.

 2. Odliczoną kwotę włóż do przepustki i wrzuć do skrzynki.

 3. Jeżeli spełniłeś punkt pierwszy i drugi możesz wjechać na teren ośrodka nie informując już gospodarza.

 4. W przypadku braku przepustek powiadom gospodarza (tylko w godzinach 8.00-22.00).

 5. Brak możliwości powiadomienia jest równoznaczny z brakiem prawa do wjazdu.

BRAMA ZAMKNIĘTA:

 1. Zabrania się telefonowania, wchodzenia i szukania gospodarza na terenie ośrodka w godzinach 22.00-8.00.

 2. Jeżeli chcesz łowić, gdy brama jest jeszcze zamknięta możesz wejść na łowisko wyłącznie pieszo, pod warunkiem spełnienia punktu 1 i 2 regulaminu.

 3. Grupy wędkarzy, chcące wjechać w godzinach zamknięcia ośrodka, muszą umówić się dzień wcześniej z gospodarzem.

 4. Po drogach wewnętrznych jeździmy z szybkością maksymalną 20 km/godz, na terenach zielonych poruszamy się pieszo.

 5. Opłata jednorazowa za namiot i wędkowanie ważna do dnia następnego do godz. 12.00.

 6. Osoby pozostające dłużej niż wykupione zezwolenie regulują opłatę przed jej wygaśnięciem.

 7. Rozbijanie namiotów, tropików, altanek płatne według cennika gospodarstwa.

 8. Osoby posiadające wjazdówki lub abonamenty wędkarskie wjeżdżające na teren gospodarstwa z osobami towarzyszącymi, dokonują dopłaty jednorazowej, według druku na przepustce.

 9. W przypadku kontroli, i stwierdzenia braku ważności opłat, osoba kontrolująca ma obowiązek zainkasowania należności x 2.

 10. Przepustka wypełniona z pominięciem rubryk będzie traktowana jako nieważna.

 11. SZANOWNY WĘDKARZU ŚMIECI ZNAJDUJĄCE SIĘ W ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 20 METRÓW OD TWOJEGO STANOWISKA SĄ TWOIMI ŚMIECIAMI, NAWET W PRZYPADKU GDY POZOSTAWIŁ JE TWÓJ POPRZEDNIK. W RAZIE STWIERDZENIA  ZALEGANIA ŚMIECI W OBRĘBIE TWOJEGO STANOWISKA BĘDZIE TO PODSTAWĄ  DO NATYCHMIASTOWEGO WYRPOSZENIA Z TERENU GOSPODARSTWA RYBNEGO I ZGŁOSZENIA DANYCH WĘDKUJĄCEGO DO STRAŻY MIEJSKIEJ. 

 12. Jeżeli zauważyłeś, że ktoś pozostawił po sobie śmieci, zobowiązany jesteś do zgłoszenia tego faktu straży miejskiej pod nr tel.: 77 40 64 418,   77 40 64 417,  kom 501 237 280

Cennik dla wędkarzy:

 1. Opłata za namiot, za cały sezon letni 50 zł.

 2. Opłata za kemping, za cały sezon letni 300 zł.

 3. Opłata za lodź wiosłową 20 zł jednorazowo, lub 150 zl do końca sezonu letniego.

 4.  Opłata za slip 20 zł wodowanie, 20 zł  wyjazd, osoby towarzyszące  według cennika ośrodka. 

Dla wjeżdżających na ośrodek, a łowiących na Starej Odrze:

 • 20 zł. - osoba (wstęp),

 • 6 zł. - samochód ,

 • 6 zł. - motocykl ,

 • 10 zł. - namiot ,

 • 15 zł. - kemping ,

 • 220 zł. - opłata roczna dla 1 osoby z samochodem.

Dla wędkarzy na Jezioro Srebrne:

 • 20 zł od wędkarza jednorazowo.

 • 6 zł. - samochód,

 • 6 zł. - motocykl,

 • 10 zł. - namiot,

 • 15 zł. - kemping,

 • 220 zł - opłata roczna dla 1 osoby z samochodem.

REGULAMIN WĘDKOWANIA NA JEZIORZE SREBRNYM:

 1. Do połowu ryb nie jest wymagana karta wędkarska.

 2. Zezwala się na wędkowanie zgodnie z niniejszym regulaminem.

 3. Wędkowanie może odbywać się za pomocą dwóch wędek.

 4. Wędkowanie w przyległym oczku zabronione.

 5. Wymiary ochronne i limit dziennego połowu ryb:

GATUNEK RYBY

WYMIARY MINIMALNE

 

LIMIT DZIENNY

 

Płoć, jaś, kleń

30 cm

WSZYSTKICH GATUNKÓW WYMIENIONYCH RYB  ŁĄCZNIE 10  SZTUK

Leszcz, lin

35 cm

Okoń, karas

25 cm

Karp

40 cm

Szczupak, sandacz

60 cm

Sum pospolity

50 cm

 

Sumik karłowaty

Bez limitu wymiaru i sztuk

(zabierz wszystkie,które złowisz)

 

KARPIA  I  LESZCZA większego  niż 70 cm nie zabieramy z łowiska – wypuścić 

 

Odławianie Amura i Tołpygi zabronione.

 

 1. Okres ochronny:  -sandacz od 1 stycznia do 31 maja,

                             -szczupak od 1 stycznia do 31 maja.

 1. Kontroli wędkarzy na jeziorze Srebrnym dokonuje wyłącznie właściciel lub osoba  upoważniona.

 2. UWAGA! Jezioro Srebrne to łowisko komercyjne, nie podlega kontroli Państwowej Straży Rybackiej.

 3. Zabrania się wycinania drzew i krzewów na całym terenie gospodarstwa, pod groźbą sankcji prawnych.

 4. Zezwala się na palenie ognisk w miejscach wcześniej wykorzystywanych do tego celu, wyłącznie ze swojego drzewa lub gałęzi zalegających pod drzewami.